0981.919.480
Sản phẩm phân phối chính hãng của Isuzu tại Việt Nam
GIẢM Liên hệ
ISUZU 1,9 TẤN QKR77HE4 270 1T9 PSISUZU 1,9 TẤN QKR77HE4 270 1T9 PS
Giá bán: 465,000,000 đ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 1,4 TẤN QKR77FE4 230 105PS 1T4ISUZU 1,4 TẤN QKR77FE4 230 105PS 1T4
Giá bán: 422,000,000 đ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 15 TẤN SIÊU DÀI FVM34W | ISUZU 3 CHÂNISUZU 15 TẤN SIÊU DÀI FVM34W | ISUZU 3 CHÂN
Giá bán: 1,740,999,936 đ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 15 TẤN NGẮN FVM1500 280PSISUZU 15 TẤN NGẮN FVM1500 280PS
Giá bán: 1,636,999,936 đ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 9 TẤN NGẮN FVR34L 240PSISUZU 9 TẤN NGẮN FVR34L 240PS
Giá bán: 1,256,999,936 đ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 9 TẤN DÀI FVR34Q 9T1 240PSISUZU 9 TẤN DÀI FVR34Q 9T1 240PS
Giá bán: 1,306,000,000 đ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 9 TẤN SIÊU DÀI FVR34SISUZU 9 TẤN SIÊU DÀI FVR34S
Giá bán: 1,350,000,000 đ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 6 TẤN FRR90NNE4 190PS 6T5ISUZU 6 TẤN FRR90NNE4 190PS 6T5
Giá bán: 851,000,000 đ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 5 TẤN SIÊU DÀI NQR75ME4 550ISUZU 5 TẤN SIÊU DÀI NQR75ME4 550
Giá bán: 760,000,000 đ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 5 TẤN NQR75LE4 550 150PSISUZU 5 TẤN NQR75LE4 550 150PS
Giá bán: 712,000,000 đ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 3,5 TẤN | ISUZU NPR85K 3T9 130PSISUZU 3,5 TẤN | ISUZU NPR85K 3T9 130PS
Giá bán: 651,000,000 đ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 2.9 TẤN QKR270 105PS 2T8ISUZU 2.9 TẤN QKR270 105PS 2T8
Giá bán: 465,000,000 đ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 2.4 TẤN QKR77FE4 230 105PS 2T4ISUZU 2.4 TẤN QKR77FE4 230 105PS 2T4
Giá bán: 422,000,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận