0969.198.363
Sản phẩm phân phối chính hãng của Isuzu tại Việt Nam
GIẢM Liên hệ
ISUZU 1,9 TẤN QKR77HE4 270 1T9 PSISUZU 1,9 TẤN QKR77HE4 270 1T9 PS
Vui lòng liên hệ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 1,4 TẤN QKR77FE4 230 105PS 1T4ISUZU 1,4 TẤN QKR77FE4 230 105PS 1T4
Vui lòng liên hệ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 15 TẤN SIÊU DÀI FVM34WE4 | ISUZU 3 CHÂNISUZU 15 TẤN SIÊU DÀI FVM34WE4 | ISUZU 3 CHÂN
Giá bán: 1,590,000,000 đ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 15 TẤN NGẮN FVM1500 280PSISUZU 15 TẤN NGẮN FVM1500 280PS
Giá bán: 1,636,999,936 đ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 9 TẤN NGẮN FVR34L 240PSISUZU 9 TẤN NGẮN FVR34L 240PS
Giá bán: 1,256,999,936 đ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 9 TẤN DÀI FVR34QE4 9T1 240PSISUZU 9 TẤN DÀI FVR34QE4 9T1 240PS
Giá bán: 1,306,000,000 đ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 9 TẤN DÀI FVR34SE4 - 2021ISUZU 9 TẤN DÀI FVR34SE4 - 2021
Giá bán: 1,350,000,000 đ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 6 TẤN FRR90NNE4 190PS 6T5ISUZU 6 TẤN FRR90NNE4 190PS 6T5
Giá bán: 851,000,000 đ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 5 TẤN SIÊU DÀI NQR75ME4 550ISUZU 5 TẤN SIÊU DÀI NQR75ME4 550
Giá bán: 760,000,000 đ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 5 TẤN NQR75LE4 550 150PSISUZU 5 TẤN NQR75LE4 550 150PS
Giá bán: 712,000,000 đ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 3,5 TẤN | ISUZU NPR85K 3T9 130PSISUZU 3,5 TẤN | ISUZU NPR85K 3T9 130PS
Giá bán: 651,000,000 đ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 2.9 TẤN QKR270 105PS 2T8ISUZU 2.9 TẤN QKR270 105PS 2T8
Giá bán: 465,000,000 đ
GIẢM Liên hệ
ISUZU 2.4 TẤN QKR77FE4 230 105PS 2T4ISUZU 2.4 TẤN QKR77FE4 230 105PS 2T4
Giá bán: 422,000,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận